LABYRINT | installation | 2008

Resultat av en veckas workshop på temat "Varje människa är en konstnär" vid Mo skola (30 elever i åldrarna 10-12 år).

Frågeställningen var:
Vad är konst och kan något som är abstrakt berätta något?

Verket är dels en labyrint men också ett sätt att återge våra samtal som också kunde läsas i textform på fyra ställen i labyrinten.

INDEX | NÄSTA