SKÖLD | installation | 2007

Sköld är bilden av trygghet, osårbarhet och vila man bara kan tänka sig existerar när man är död eller i ett liv efter detta.

INDEX | NÄSTA