SVITERNA EFTER OAVBRUTET TÄNKANDE | installation | 2008

Varje ljuslåda består av två lager text.
De beskriver en ambivalens och en inre diskussion som uppkommer när man hela tiden ställs inför krav och val som motsäger varandra.

De berättar också om de lager av tankar som existerar parallellt.

INDEX | NÄSTA