Inriktningen på mina projekt är skulpturer och rumsinstallationer.

Arbetet utgår alltid ifrån ett tema som jag försöker ringa in. Både med information och fakta men också vad det är för underliggande känsla kring temat.

Jag vill fånga den direkta tanken som inte är censurerad av överjaget och reflektera över vad som ligger i det undermedvetna och spegla det mot en mer saklig och komplex bild.